Zaterdag 9 februari 2019

Winterbijeenkomst en ALV 2019


 
9 februari 2019, locatie: Zuiver Gastvrij, Krommewetering 51, 3543 AM Utrecht
 
Winterbijeenkomst en ALV 2019
 
Programma:
 
13:00 uur: Ontvangst met koffie/thee en een broodje
 
14:00 uur: Aanvang programma, ALV
                      Zie agenda ALV
 
15:00 uur: Pauze
 
15:30 uur: Lezingen
                      Deel 1: Volvo Ocean Race door Akzo Nobel (Engelstalig)
                      Deel 2: Onderhoud onderwaterschip door International
 
17:00 uur: Borrel
 
18:00 uur: Diner (optioneel)
                      De winterbijeenkomst wordt afgesloten met een optioneel diner (max. 50 personen)
                      De kosten zijn voor eigen rekening (€ 37,50 p.p.)
                      Toegang tot de ALV en lezing zijn gratis
 
21:00 uur: Einde
 
Agenda ALV:
 
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2018
4. Jaarverslag secretaris 2018
5. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019
6. Verslag kascommissie en kiezen nieuwe commissieleden
7. Vacatures
8. Evenementen, jubileumcommissie
9. Dupain Wisseltrofee
10. Rondvraag en afsluiting

 

Zondag 3 maart 2019

Extra DSC cursus in een dag !


Wegens grote belangstelling voor deze cursus hebben wij met de cursusleider een extra dag kunnen regelen in maart 2019! 

Om maritieme zendapparatuur te bedienen is een marifoon bedieningscertificaat nodig. In Nederland  het Basiscertificaat marifonie en Marcom-B (voor bediening van een marifoon met DSC functie)   Een alternatief is het Britse Short Range Certificate (SRC). Het Britse SRC staat vrijwel gelijk aan het Nederlandse Marcom-B: je mag zowel binnenvaart- als zeevaartmarifoons bedienen, evenals EPIRBs, SARTs en AIS.  
Met dit certificaat kunt u uw marifoon in Nederland registreren bij Agentschap Telecom.

Na enige voorbereiding thuis, is dit op de cursusdag af te ronden met een examen ter plekke.
Vooropleiding zoals het basiscertificaat marifonie is niet nodig. De SRC marifoon cursus is praktijkgericht, met een minimum aan regelgeving. 
Zeer hoge slagingskans, niet-goed-geld-terug-garantie. 
 
Tijdens de cursus oefent u onder begeleiding van een instructeur.
Thuis voorbereiden met duidelijk cursusboek (engelstalig), u ontvangt tijdelijk ook de online cursus. 
1 marifoon per persoon om te oefenen.
Daarna direct examen op de cursuslocatie, hoge slagingskans en onbeperkt herexamens

Deze cursus zal worden gegeven door Geertjan Smolders van aqua planning. de kosten bedragen €245,-  inclusief cursusboek, en certificaatkosten.

Speciaal voor de BZC neemt Geertjan Smolders de kosten voor het certificaat (GBP 60) voor zijn rekening.

Voorwaarde is dat de deelnemers vooraf thuis de online cursus, incl de check maken en een minimaal aantal deelnemers van 8 en een maximaal aantal van 12 .
Inschrijven kan tot 15 januari 2019. Bij onvoldoende inschrijvers zal de cursus worden afgeblazen.

Deelnemers zullen na 15 januari 2019 door de curcusleiding worden benaderd voor de verdere afhandeling.

Nadere informatie voor deze cursus kunt u vinden op de website van Geertjan Smolders.
www.aquaplanning.org
Details van dit evenement volgen later.

 
datum: Zondag 3 maart 2019
locatie: Schriksestraat 45
6654 AN Afferden (GLD)
kosten: € 245,00
organisatie:  Piet de Beer (TranQuillo) 

23 maart 2019

Navigatie opfrisdag Willemstad


het programma (onder voorbehoud)

De Zeekaart
Aardbol, paralellen en meridianen de pool, equator       

Soorten kaarten
mercator projectie/constuctie, eigenschappen loxodroom, grootcirkel, hoekgetouw.stereografisch en gnomonische projectie

Tijdzones
omrekenen zomertijd/wintertijd UTC. GMT, BST,MET

Nederlandse zeekaart)
posities en koers plotten

Inzoomen op de zeekaart
notices, stroomtafel, BAZ

Het kaartbeeld
tekens en afkortingen, boeien, verkeersscheidingsstelsels ,dieptelijnen, kompasrozen

Het kompas
koersen en peilingen MK, KK,BWK,COG/SOG, variatie deviatie drift

Stroomkavelen
constructies in de praktijk

Getijden
gebruik getijtafels, HP 33 Reeds, ATT, "het getij",  reductievlak, berekenen waterstand

Electronische kaarten
GPS/DGPS/Gallileo/Glonass, vectorkaarten, rasterkaarten, Navionics, Cmap (jeppeson), gebruikershandboek,  routeplannen/route volgen,
navigatie op PC/Laptop/Tablet,

Meteorologie

Sluiting rond 17:00 uur

Deze opfriscursus wordt gegeven door Ton Neleman en Cees Zoontjes

 
datum: 23 maart 2019
aanvang: 10.30 uur
locatie: Verenigingsgebouw de Campagne
Lantaarndijk 6
4797 SP Willemstad
kosten: € 7.50 (consumpties voor eigen rekening)